Működésünk

Egyházunk működésére vonatkozó általános szabályok:

  • Az Egyház közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
  • Az Egyház működése során tiszteletben tartja  Magyarország jogrendjét.
  • Az Egyház működése során tiszteletben tartja a magyar társadalom elfogadott értékrendjét.
  • Az Egyház működése során tiszteletben tartja más vallások tanításait és más egyházak tagjainak hitét és más egyházakat. Az egyház tanításai szerint egyetlen, ám sokféle úton megközelíthető Isten van. Ezért az egyház nem szándékozik más egyház hívő táborát magához vonzani, illetve lelkészei és hívei semmilyen körülmények között sem törekednek más egyházak tagjainak bármilyen formában történő befolyásolására. Az egyház keresi a lehetőséget, hogy a vallási fundamentalizmuson túlmutató együttműködést teremtsen kreatív, oktatási és kulturális téren más egyházakkal, elősegítve a magyar társadalom sokszínű, önmagát sokféleképpen kifejező polgárainak kulturális és lelki fejlődését.
  • Az egyház működésének filozófiai alapelvei a hindu- Siva tradíció tanításaira, India több ezer éves szent irataira, a Védákra támaszkodnak, legfőképpen a Bhagavad-gítára, Srimad Bhagavatamra és Shíva Samhitára, amelyek napjainkban is érvényes és következetes választ adnak az élet végső kérdéseire. A filozófia alapvető tanítása az, hogy az élőlények nem azonosak mindig változó anyagi testükkel, hanem valójában transzcendentális, örök lelkek, melyek ebben a világban életről életre, testből testbe vándorolnak. Az emberi élet célja a világ és Isten megismerése, a hozzá fűződő szeretetteljes viszony visszaállítása és visszatérés a lelkek örök otthonába. Ehhez a gyakorlathoz tiszta erkölcsös élet járul, amely vegetáriánus étrendet, a szexualitás korlátozását, valamint a kábító- és mámorítószerektől való tartózkodást foglalja magában. 
 •  
  • A hitelvek megtartása: A Shiva Shakti Mandirban szolgálatot teljesítő képviselő GURU által rendelt lelkivezető (szvámi, pandit, Brahmin) biztosítja. Amennyiben nincs jelen lelki vezető, addig a hitelvek megtartása a Vezetőség és a hívek együttes feladata.

SIVA SHAKTI SADANA KENDRA EGYHÁZ