HINDU VALLÁSI KÖZÖSSÉG

EGYHÁZ

Egyházunk a World Hindu Federation alapszabályával, irányelveivel és iránymutatásaival összhangban, Sadhvi Hemanand Giri Shankaracharya útmutatása alapján végzi tevékenységét.

Egyházunkról

Egyházunk célja a társadalomban, hogy az embereket lelki életre nevelje azzal a szándékkal, hogy elősegítse az élet értékeinek felismerését és megbecsülését, valamint az emberek között békét teremtsen.

Egyházunk céljai

Hogy a társadalomban az embereket lelki életre nevelje azzal a szándékkal, hogy elősegítse az élet értékeinek felismerését és megbecsülését, valamint az emberek között békét teremtsen.

Hogy az egyházon keresztül a tagok, a hívők és a tanítványok lelki gondozását, tanítását, támogatását az egyházi tanok figyelembe vételével elősegítse.

Hogy az egyház céljait szem előtt tartva vallási kiadványokat, folyóiratokat, könyveket és írásokat adjon ki és terjesszen.

Hogy módszeresen terjessze a lelki tudást a társadalomban, valamint az embereket a lelki életre nevelje azzal a szándékkal, hogy az élet értékeinek egyensúlyát visszaállítsák, így a világra igazi egység és béke köszöntsön.

Hogy a Közösség tagjait egyesítse és közelebb vigye Istenhez, a legfőbb lényhez, s ezzel a közösség tagjaiban és az emberiségben kifejlessze azt az eszmét, hogy minden lélek az Istenség minőségének része.

A hindu vallás gyakorlása. A Magyarországon élő hinduk, és a hinduizmus iránt érdeklődők részére vallási központként való működés. Hindu vallási ünnepek megrendezése.

A világbéke elérésére létrejövő törekvések támogatása.

Célunk egy olyan közösség létrehozása, akik ezekkel az elvekkel egyetértenek és egymást támogatva tudunk haladni és fejlődni az úton.

Adomány

Ashram és hindu templom építése

Egy olyan spirituális elvonulóhely létrehozása, ahol a hinduizmus tanai és gyakorlatai elérhetővé válnának mindenki számára, aki érdeklődik az élet valódi értékei iránt. Helyszínéül szolgálna spirituális rendezvények, hindu szertartások, előadások, oktatási tevékenységek és ayurvédikus programok számára.

Karitatív tevékenység

Hindu vallási vezetők, jógik, tudósok meghívása hazánkba, utazásuk és előadásaik megszervezése. Továbbá kapcsolatok létrehozása és ápolása hazai és nemzetközi szervezetekkel. Egyházunk karitatív tevékenységeinek támogatása, úgy mint segélyosztás, ételosztás rászorulók részére, gyógyító és szociális gondoskodó tevékenység, családsegítés, nevelés, oktatás, gyermek-, és ifjúságvédelem. Továbbá könyvtár létrehozása, iskolaszervezés: óvoda, alap-, közép-, és felsőoktatás, speciális képzések.  

Bejegyzések

Az emberi élet célja a világ és

Isten megismerése

SIVA SHAKTI SADANA KENDRA EGYHÁZ