Sivashakti

Egyházunk a World Hindu Federation alapszabályával, irányelveivel és iránymutatásaival összhangban, Sadhvi Hemanand Giri Shankaracharya útmutatása alapján végzi tevékenységét.

Egyházunk céljai

Hogy a társadalomban az embereket lelki életre nevelje azzal a szándékkal, hogy elősegítse az élet értékeinek felismerését és megbecsülését, valamint az emberek között békét teremtsen.
Hogy az egyházon keresztül a tagok, a hívők és a tanítványok lelki gondozását, tanítását, támogatását az egyházi tanok figyelembe vételével elősegítse.
Hogy az egyház tanait terjessze és minél több hívőt egyesítsen.
Hogy az egyház céljait szem előtt tartva vallási kiadványokat, folyóiratokat, könyveket és írásokat adjon ki és terjesszen.
Hogy módszeresen terjessze a lelki tudást a társadalomban, valamint az embereket a lelki életre nevelje azzal a szándékkal, hogy az élet értékeinek egyensúlyát visszaállítsák, így a világra igazi egység és béke köszöntsön.
Hogy a Közösség tagjait egyesítse és közelebb vigye Istenhez, a legfőbb lényhez, s ezzel a közösség tagjaiban és az emberiségben kifejlessze azt az eszmét, hogy minden lélek az Istenség minőségének része.
A hindu vallás gyakorlása. A Magyarországon élő hinduk, és a hinduizmus iránt érdeklődők részére vallási központként működés. Hindu vallási ünnepek megrendezése.
A világbéke elérésére létrejövő törekvések támogatása.

Az emberi élet célja a világ és

Isten megismerése